nsjd.net
当前位置:首页 >> 753g3+47怎么脱式计算 >>

753g3+47怎么脱式计算

15.2-47+2.3脱式计算 =-31.8+2.3 =-29.5

3.25剩47加5.3剩32.5 =3.25x47+3.25x53 =3.25x(47+53) =3.25x100 =325 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

4.75×97+47.5×3 =47.3×(97+3) =47.3×100 =4730

478x9.9+47.8 =47.8x99+47.8 =47.8x(99+1) =47.8x100 =4780

(1)47.5-(0.6+6.4÷0.32)=47.5-(0.6+20)=47.5-20.6=26.9;(2)25×[34-(712-14)]=25×[34-13]=25×512=16(3)45÷(56×35)-112=45÷12-112=85-112=110(4)168.1÷(4.3×2-0.4)=168.1÷(8.6-0.4)=168.1÷8.2=20.5

解: 47/6*(39/10)+13/6*3.9 =47/6*3.9+13/6*3.9 =(47/6+13/6)*3.9 =60/6 *3.9 =10*3.9 =39

47× 30% +52×10分之3+0.3 =47x0.3+52x0.3+0.3 =0.3x(47+52+1) =0.3x100 =30 谢谢,请采纳

(1)3 4 11 +3 3 7 +6 7 11 =3 4 11 +6 7 11 +3 3 7 =10+3 3 7 =13 3 7 ;(2)47×2.8+52×2.8+2.8=2.8×(47+52+1)=2.8×100=280;(3)37.6-4.87-1.13=37.6-(4.87+1.13)=37.6-6=31.6;(4)31-[0.5×(6-5.7)+18]=31-[0.5×0.3+18]=31-18.15=...

63X(3/9+47/21) =63X1/3+63X47/21 =21+3X47 =21+141 =162

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com