nsjd.net
当前位置:首页 >> 颛顼 >>

颛顼

黄帝,读音:huáng dì 颛顼,读音:zhuān xū 帝喾,读音:dì kù 唐尧,读音:táng yáo 虞舜,读音:yú shùn 这五位是历史上“三皇五帝”中的“五帝”,三皇五帝,并不是真正的帝王,仅仅是原始社会中后期出现的为人类作出卓越贡献的部落首领或部落联...

远古传说中的帝王,三皇五帝中五帝之一,号高阳氏。 相传是黄帝子昌意的后裔,居帝邱(今河南省濮阳东南),号高阳氏。颛顼曾命重任南正之官,掌管祭祀天神;命黎任火正(一作北正)之官,掌管民事。 颛顼又进行了一次重要的宗教改革。被黄帝征...

颛顼”、“帝喾”读音是什么 颛顼 Zhuān Xū [Zhuan Xu (Chuan Hs)] (公元前2513—2435)传说中的上古帝王。黄帝之孙,年十岁,佐少昊,二十即帝位,在位七十八年。 帝喾kù <;名> 传说中的古代帝王名,即五帝之一的高辛氏 [Ku,a name of legendar...

颛顼有传世之子二十四人,名老童、伯服、中骗、驩头、淑士、三面、季禺、魍魉、虐鬼、小儿鬼、穷鬼、梼杌、吴回、穷蝉、苗民、苍舒、敳颓、梼戭、大临、尨降、庭坚、仲容、叔达等。 颛顼子老童。老童生子重、黎。重生祝融,祝融生太子长 颛顼子...

颛顼(音专需zhuān xū) 相传是黄帝子昌意的后裔(《山海经》、《国语·楚语》有此说),居帝丘(河南濮阳县),号高阳氏。被黄帝征服的九黎族,到颛顼时,仍奉巫教,杂拜鬼神。颛顼禁绝巫教、逼令顺从黄帝族的教化。当时南方苗族又逐渐向北发展...

颛顼氏有二妃,一个叫邹屠氏,一个叫胜奔氏。据载,邹屠氏给帝颛顼生了一个儿子,名叫禹祖;胜奔氏名字叫绿,生了三个儿子,一个叫伯称,号叫伯服,一个叫卷章,号叫老童,一个名叫季禺。

黄帝有一儿子叫昌意。昌意给老爷子生了个孙子,就是颛顼; 黄帝还有儿子叫玄嚣。玄嚣生了儿子叫蟜(音同角)极。这爷俩都没啥名气。不过蟜极有一儿子叫喾,所以帝喾是“黄帝之曾孙也”; 再来说尧,他要管帝喾叫一声“爸爸”。得,他与黄帝的关系就...

帝喾(kù),姓姬,名俊,号高辛氏,河南商丘人,为“三皇五帝”中的第三位帝王,即黄帝的曾孙,前承炎黄,后启尧舜,奠定华夏基根,是华夏民族的共同人文始祖,商族的第一位先公。祖父玄嚣,是太祖黄帝正妃高皇后嫘祖的大儿子,父亲名蟜极,帝颛顼...

颛顼-颛顼(拼音:zhuānxū,注音:ㄓㄨㄢㄒㄩ),相传是黄帝之孙,昌意之子,居帝邱(今河南省濮阳东南),号高阳氏。

太皞:一作太皓,又作太昊,伏羲,风姓。传说为古代华夏族的首领,居于陈地(即现在河南淮阳县),是炎帝神农氏和黄帝轩辕氏的共同祖先。相传他人头蛇身,或人头龙身,可能是以蛇或龙为图腾的氏族首领,居住在陈地,应该是淮河流域氏族部落想象中的...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nsjd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com